Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi là nghiệm của hệ phương trình , Khi đó giá trị biểu thức là:

Gọi là nghiệm của hệ phương trình ,

Khi đó giá trị biểu thức  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Vậy Đáp án cần chọn là B.

Điều kiện:

Vậy

Đáp án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Các giá trị thực của tham số sao cho khoảng thuộc tập nghiệm của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG