Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi là hai nghiệm của phương trình phức quy ước là số phức có phần ảo âm. Tính

Gọi z subscript 1 comma z subscript 2 là hai nghiệm của phương trình phức open vertical bar z close vertical bar to the power of 4 over z squared plus z with bar on top equals fraction numerator negative 200 over denominator 1 minus 7 i end fraction left parenthesis 1 right parenthesis quy ước z subscript 2 là số phức có phần ảo âm. Tính open vertical bar z subscript 1 plus top enclose z subscript 2 close vertical bar

  1. open vertical bar z subscript 1 plus top enclose z subscript 2 end enclose close vertical bar equals 5 plus 4 square root of 2

  2. open vertical bar z subscript 1 plus stack z subscript 2 with bar on top close vertical bar equals 1

  3. open vertical bar z subscript 1 plus stack z subscript 2 with bar on top close vertical bar equals square root of 17

  4. open vertical bar z subscript 1 plus stack z subscript 2 with bar on top close vertical bar equals square root of 105

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z = 1 − i + i 3 . Tìm phần thức a và phần ảo b của z

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG