Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x 1 ​ , x 2 ​ là hai nghiệm của phương trình 4. 4 x − 9. 2 x + 1 + 8 = 0 . Khi đó, tích x 1 ​ . x 2 ​ bằng:

Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Khi đó, tích  bằng:

  1. -2

  2. 1

  3. 2

  4. -1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình (1) trở thành:

Phương trình (1)  trở thành:

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g 2 2 ​ x + lo g 2 ​ 4 x ​ = 5 lo g x ​ 8 + 25 lo g x 2 ​ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG