Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi l,h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình nón (N). Diện tích toàn phần của hình nón(N)

Gọi l,h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình nón (N). Diện tích toàn phần large S subscript t p end subscript của hình nón (N)

  1. large S subscript t p end subscript equals πrl plus πr squared

  2. large S subscript t p end subscript equals 2 πrl plus 2 πr squared

  3. large S subscript t p end subscript equals πrl plus 2 πr squared

  4. large S subscript t p end subscript equals πr h plus πr squared

R. Roboteacher156

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

large S subscript t p end subscript equals large S subscript x q end subscript plus large S subscript đ á y end subscript equals πrl plus πr squared

1

Câu hỏi tương tự

Đổ nước vào một thùng hình trụ có bán kính đáy . Nghiêng thùng sao cho mặt nước chạm vào miệng cốc và đáy cốc như hình vẽ thì mặt nước tạo với đáy cốc một góc Hỏi thể tích của thùng là bao nhiêu ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG