Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi D là tập xác định của hàm số y = ( 6 − x − x 2 ) − 3 1 ​ . Chọn đáp án đúng

Gọi D là tập xác định của hàm số . Chọn đáp án đúng

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có 6 − x − x 2 > 0 ⇔ − 3 < x < 2 .Tập xác định của hàm số là D = ( − 3 ; 2 ) ⊂ D

Đáp án C

Ta có . Tập xác định của hàm số là 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG