Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi d là đườngthẳng đi qua A ( 2 ; 0 ) có hệ số góc m ( m > 0 ) cắt đồ thị ( C ) : y = − x 3 + 6 x 2 − 9 x + 2 tại ba điểm phân biệt A , B , C . Gọi B ′ , C ′ lần lượt là hình chiếu vuông góc của B , C lên trục tung. Biết rằng hình thang B B ′ C ′ C có diện tích bằng 8, giá trị của m thuộc khoảng nào sau đây?

Gọi d là đường thẳng đi qua  có hệ số góc  cắt đồ thị  tại ba điểm phân biệt  Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  lên trục tung. Biết rằng hình thang  có diện tích bằng 8, giá trị của m thuộc khoảng nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 2 ( m + 1 ) x 2 + m , m là tham số thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG