Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi (C) là đồ thị của hàm số . Trong các mệnh đềsau mệnh đề nào sai ?

Gọi (C) là đồ thị của hàm số y equals fraction numerator 2 x minus 4 over denominator x minus 3 end fraction . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?

  1. (C) có đúng 1 tiệm cận ngang.

     

  2. (C) có đúng 1 trục đối xứng.

  3. (C) có đúng 1 tâm đối xứng.

  4. (C) có đúng 1 tiệm cận đứng.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Giải: TXĐ: D = R \ {3} là tiệm cận đứng của (C) là tiệm cận ngang của (C) Khi đó đồ thị (C) nhận điểm I(3;2) làm tâm đối xứng nên B sai.

Chọn B

Giải:

TXĐ: D = R \ {3}

stack l i m with x rightwards arrow 3 to the power of minus below y equals negative infinity rightwards double arrow x equals 3 là tiệm cận đứng của (C)

stack l i m with x rightwards arrow plus-or-minus infinity below y equals 2 space rightwards double arrow y equals 2 là tiệm cận ngang của (C)

Khi đó đồ thị (C) nhận điểm I(3;2) làm tâm đối xứng nên B sai.

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng (P) chođường tròn (C) đường kính AC = 2R. Lấy B là một điểm trên AC, đặt AB = x (0 < x< R), một đường thẳng đi qua B cắtđường tròn (C) tại K, L. Trên nửađường thẳng vuông góc với...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG