Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi a,b là hai nghiệm của phương trình . Tính giá trị

Gọi a,b là hai nghiệm của phương trình 4.4 to the power of x minus 9.2 to the power of x plus 1 end exponent plus 8 equals 0. Tính giá trị P equals log subscript 2 open vertical bar a close vertical bar plus log subscript 2 open vertical bar b close vertical bar
 

  1. P=5

  2. P=1

  3. P=4

  4. P=2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Ta có :

4.4 to the power of x minus 9.2 to the power of x plus 1 end exponent plus 8 equals 0 left right double arrow 4.4 to the power of x minus 18.2 to the power of x plus 8 equals 0left right double arrow open square brackets table row cell 2 to the power of x equals 4 end cell row cell 2 to the power of x equals 1 half end cell end table close

Ta có :2 to the power of x equals 4 equals 2 squared rightwards double arrow x equals 2 equals a 2 to the power of x equals 1 half equals 2 to the power of negative 1 end exponent rightwards double arrow x equals negative 1 equals b

Ta có : P equals log subscript 2 open vertical bar a close vertical bar plus log subscript 2 open vertical bar b close vertical bar equals log subscript 2 2 plus log subscript 2 1 equals 1

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG