Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi A, B là giao điểm của đường thẳng y = x+1 và đường cong . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

Gọi A, B là giao điểm của đường thẳng y = x+1 và đường congy equals fraction numerator 3 x minus 1 over denominator x minus 1 end fraction. Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:
 

  1. 1 half

  2. 5 over 2

  3. 2

  4. 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x)có đồ thị như hình bên dưới. Trên đoạn [ − 3 ; 3 ] hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG