Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Góc lượng giác có số đo (rad ) thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu và tia cuối với nó có số đo dạng:

 Góc lượng giác có số đo Error converting from MathML to accessible text. (rad ) thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu và tia cuối với nó có số  đo dạng:

  1. Error converting from MathML to accessible text. ( k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k ).

  2. Error converting from MathML to accessible text. ( k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k ).

  3. Error converting from MathML to accessible text. ( k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k )

  4. Error converting from MathML to accessible text. ( k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k ).

Q. Quynh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Lời giải: Nếu một góc lượng giác có số đo radian thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu , tia cuối có số đo , mỗi góc tương ứng với một giá trị của k. Các cung lượng giác tương ứng trên đường tròn định hướng tâm O cũng có tính chất như vậy. Tương tự cho đơn vị độ.

Chọn C.

Lời giải:

Nếu một góc lượng giác Error converting from MathML to accessible text. có số đo Error converting from MathML to accessible text. radian thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu Error converting from MathML to accessible text., tia cuối Error converting from MathML to accessible text. có số đo Error converting from MathML to accessible text., mỗi góc tương ứng với một giá trị của k. Các cung  lượng giác tương ứng trên đường tròn định hướng tâm O cũng có tính chất như vậy. Tương tự cho đơn vị độ.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai góc lượng giác s đ ( O x , O u ) = 4 5 ∘ + m 36 0 ∘ , n ∈ Z và s đ ( O x , O v ) = − 13 5 ∘ + n 36 0 ∘ , n ∈ Z . Ta có hai tia và

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG