Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích xung quanh S x q ​ của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r và đường cao h là

Diện tích xung quanh  của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r và đường cao h

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Theo công thức diện tích xung quanh của hình trụ ta có: S x q ​ = 2 π r l = S x q ​ = 2 π rh (Do h = l )

Chọn A

Theo công thức diện tích xung quanh của hình trụ ta có:

 (Do )

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) : y 2 = 16 x , đường thẳng △ : x = m . Tìm m để △ cắt (P) tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB đều.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG