Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = cos x ,trục tung, trục hoành và đường thẳng x = π bằng:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục tung, trục hoành và đường thẳng  bằng:

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = cos x và trục hoành là nghiệm phương trình cos x = 0 ⇔ x = 2 π ​ + kπ Diện tích hình phẳng cần tính là Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải 
Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = cos x và trục hoành là nghiệm phương trình 
cos x  = 0  


Diện tích hình phẳng cần tính là 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG