Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 5x 4 - 3x 2 - 8 và trục Ox trên đoạn bằng

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 5x4 - 3x2 - 8 và trục Ox trên đoạn open square brackets 1 semicolon 3 close square brackets bằng

  1. 100

  2. 150

  3. 180

  4. 200

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm của phương trình |f[f(x)]|=2 là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG