Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng bởi các đường y = xsinx, y = x, là:

Diện tích hình phẳng bởi các đường y = xsinx, y = x, x element of open square brackets 0 semicolon straight pi over 2 close square brackets là:

  1. straight pi squared over 8 plus 1

  2. straight pi squared over 8 minus 1

  3. straight pi squared over 4 minus 1

  4. straight pi squared over 4 plus 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho (P): y= 4 x − x 2 và A ( 2 5 ​ ; 6 ) . 1) Viết các phương trình tiếp tuyến cho (P) qua A. 2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các tiếp tuyến trên và (P).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG