Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình giới hạn bởi đường y = x 2 - 4x + 3 với trục hoành là:

Diện tích hình giới hạn bởi đường y = x2 - 4x + 3 với trục hoành là:

  1. S equals negative 4 over 3

  2. S equals 3 over 5

  3. S equals 5 over 3

  4. S equals 4 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20m/sthì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45m (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời đi...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG