Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình giới hạn bởi đường y = x 2 - 4x + 3 với trục hoành là:

Diện tích hình giới hạn bởi đường y = x2 - 4x + 3 với trục hoành là:

  1. S equals negative 4 over 3

  2. S equals 3 over 5

  3. S equals 5 over 3

  4. S equals 4 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy thủy điện xả lũ với tốc độ xả tại thời điểm tgiây là . Hỏi sau 30phút nhà máy xả được bao nhiêu mét khối nước? A. 3.240.000 B. 3.420.000 C. 4.320.000 D. 4.230.000

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG