Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dãy số nào trong các dãy số sau là cấp số nhân?

Dãy số nào trong các dãy số sau là cấp số nhân?

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải nên dãy số ở phương án A không là cấp số nhân. nên dãy số ở phương án C không là cấp số nhân. nên dãy số ở phương án D không là cấp số nhân. nên dãy số ở phương án B là cấp số nhân. Chọn đáp án D

Hướng dẫn  giải 


nên dãy số ở phương án A không là cấp số nhân. 

nên dãy số ở phương án C không là cấp số nhân.


nên dãy số ở phương án D không là cấp số nhân. 

 


nên dãy số ở phương án B là cấp số nhân.

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG