Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dãy số nào sau đây không phải là một cấp số nhân?

Dãy số nào sau đây không phải là một cấp số nhân?


 

  1. 1;2;3;4;5

  2. 1;2;4;8;16

  3. 1;-1;1;-1;1

  4. 1;-2;4;-8;16

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Dựa vào định nghĩa cấp số nhân rõ ràng A không đúng

Đáp án A

Dựa vào định nghĩa cấp số nhân rõ ràng A không đúng
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình f ( f ( x ) − 1 ) = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG