Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dãy số ( a a ​ ) được cho bởi a n ​ = n + 1 2 n − 1 ​ . Tổng 5 số hạng đầu tiên của dãy số này bằng:

Dãy số  được cho bởi . Tổng 5 số hạng đầu tiên của dãy số này bằng:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một nhóm gồm 120 diễn viên quần chúng biểu diễn một tiết mục cần xếp thành hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 người, hàng thứ 2 có hai người, hàng thứ ba có 3 người,...Hỏi có tất cả bao nhiêu h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG