Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy tìm đa thức C biết A. C = x + 2 B. C = x 2 + 2 C. C = x(x + 2) D. C = x(x - 2)

Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy tìm đa thức C biết  fraction numerator x squared plus x minus 6 over denominator open parentheses x squared minus 2 x close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses end fraction equals fraction numerator x plus 3 over denominator C end fraction ?

A. C = x + 2       

B. C = x2 + 2

C. C = x(x + 2)   

D. C = x(x - 2)

  1. C = x + 2      

  2. C = x2 + 2

  3. C = x(x + 2)   

  4. C = x(x - 2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Vậy C = x(x + 2). Đáp án cần chọn là: C. C = x(x + 2)

Lời giải

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Vậy C = x(x + 2).

Đáp án cần chọn là: C. C = x(x + 2)   

1

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ trống ‹‹ ... ›› cho thích hợp (ghi những từ cần điền vào giấy làm bài) 1. Hình chữ nhật có chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng không đổi thì diện tích tăng ............. lần. 2. Tam giác ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG