Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dùng một lực F= 30N có phương thẳng đứng để đưa một vật nặng P= 10N lên cao. Hỏi công của lực F có giá trị bằng bao nhiêu và đã chuyển thành những dạng năng lượng nào khi vật lên tới độ cao h=5 m?

Dùng một lực F= 30N có phương thẳng đứng để đưa một vật nặng P= 10N lên cao. Hỏi công của lực F có giá trị bằng bao nhiêu và đã chuyển thành những dạng năng lượng nào khi vật lên tới độ cao h=5 m?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Công : A = Fh = 30.5 =150J. Thế năng tăng : Ph = 10.5 =50J. Động năng tăng : 150 -50=100J.

Công :  A = Fh = 30.5 =150J.

Thế năng tăng : Ph = 10.5 =50J.

Động năng tăng :  150 -50=100J.

1

Câu hỏi tương tự

Hai cha con có khối lượng lần lượt là 60kg và 30kg cần phải vượt qua một khe nước sâu có chiều rộng khoảng 2m trong lúc đi dã ngoại. Trong tay họ chỉ có hai tấm ván nhẹ, chắc, cùng độ dài nhưng nhỏ hơ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG