Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dựng điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho , biết sin α = 4 1 ​ ;

Dựng điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho MOx with hat on top equals alpha, biết 

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy trên Oy điểm K sao cho . Qua K, vẽ đường thẳng vuông góc với Oy cắt nửa đường tròn đơn vị tại M 1 ​ và M 2 ​ . . Ta có

Lấy trên Oy điểm K sao cho OK with minus on top equals 1 fourth. Qua K, vẽ đường thẳng vuông góc với Oy cắt nửa đường tròn đơn vị tại .

Ta có open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell alpha equals stack AOM subscript 1 with hat on top end cell row cell alpha equals stack AOM subscript 2 with hat on top end cell end table close

3

Câu hỏi tương tự

Cho hai góc α và β với α + β = 9 0 ∘ . Tính giá trị của biểu thức P=sin⁡αcos⁡β+sin⁡βcos⁡α.

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG