Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cuốn sách " Phương pháp tư duy giải nhanh toán trắc nghiệm" của thầy Nguyễn Bá Tuấn được bán với giá 65 nghìn đồng một cuốn. Chi phí xuất bản cho x cuốn sách được cho bởi công thức : C(x) = 0.0003x 2 + 9x + 30000. C(x) được tính theo đơn vị nghìn đồng. Để chi phí trung bình của một cuốn sách là nhỏ nhất thì số sách cần xuất bản là:

Cuốn sách " Phương pháp tư duy giải nhanh toán trắc nghiệm" của thầy Nguyễn Bá Tuấn được bán với giá 65 nghìn đồng một cuốn. Chi phí xuất bản cho x cuốn sách được cho bởi công thức : C(x) = 0.0003x2 + 9x + 30000. C(x) được tính theo đơn vị nghìn đồng. Để chi phí trung bình của một cuốn sách là nhỏ nhất thì số sách cần xuất bản là:

  1. 10000 cuốn 

  2. 50000 cuốn 

  3. 30000 cuốn 

  4. 20000 cuốn 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Ta ký hiệu tập các số thực dương là R + giả sử f : R + → R + là hàm số đã cho. Chứng minh rằng hai khẳng định sau tương đương a. f ( x f ( y )) = y f ( x ) , ∀ x , y ∈ R + b. { f ( x y ) = f ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG