Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete these sentences with “could, couldn’t” or “was, were able to”. Suddenly all the lights went out. We ............................ see a thing.

Complete these sentences with “could, couldn’t” or “was, were able to”.

Suddenly all the lights went out. We ............................ see a thing.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:couldn’t

Đáp án đúng: couldn’t

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. Let’s go swimming. → What about ...............

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG