Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên để hàm số xác định với mọi ?

Có bao nhiêu giá trị  nguyên để hàm số  xác định với mọi ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định với mọi . Vì nguyên nên . Vậy có tất cả giá trị thỏa mãn điều kiện đề bài.

Hàm số  xác định với mọi  

.

 nguyên nên .

Vậy có tất cả  giá trị  thỏa mãn điều kiện đề bài.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm để phương trình có nghiệm.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG