Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cirle the odd one out. A. lake B. river C. factory D.well

Cirle the odd one out.

A. lake

B. river

C. factory

D.well

  1. lake

  2. river

  3. factory

  4. well

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. factory

Đáp án đúng: C. factory

2

Câu hỏi tương tự

Cirle the odd one out. A. dinner B. shower C. breakfast D. lunch

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG