Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chuyển động của ba vật có các đồ thị tọa độ - thời gian như hình vẽ. a. Nêu đặc điểm cả mỗi chuyển động. b. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.

 

Chuyển động của ba vật có các đồ thị tọa độ - thời gian như hình vẽ.

a. Nêu đặc điểm cả mỗi chuyển động.

b. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Một xe đạp đang đi với vận tốc 12 km/h thì hãm phanh. Xe chuyển động chậm dần đều và đi được thêm 10m thì dừng lại. a) Tính gia tốc của xe. b) Tính thời gian hãm phanh.

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG