Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có ông vua hứa sẽ thưởng cho một vị quan món quà mà vị quan được chọn. Vị quan tâu: “Hạ thần chỉ xin Bệ Hạ thưởng cho một số hạt thóc thôi ạ! Cụ thể như sau: Bàn cờ vua có 64 ô thì với ô thứ nhất xin nhận 1 hạt, ô thứ 2 thì gấp đôi ô đầu, ô thứ 3 thì lại gấp đôi ô thứ 2, … ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước”. Giá trị nhỏ nhất của nđể tổng số hạt thóc mà vị quan từ nô đầu tiên (từ ô thứ nhất đến ô thứ n) lớn hơn 1 triệu là

Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có ông vua hứa sẽ thưởng cho một vị quan món quà mà vị quan được chọn. Vị quan tâu: “Hạ thần chỉ xin Bệ Hạ thưởng cho một số hạt thóc thôi ạ! Cụ thể như sau: Bàn cờ vua có 64 ô thì với ô thứ nhất xin nhận 1 hạt, ô thứ 2 thì gấp đôi ô đầu, ô thứ 3 thì lại gấp đôi ô thứ 2, … ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước”. Giá trị nhỏ nhất của n để tổng số hạt thóc mà vị quan từ n ô đầu tiên (từ ô thứ nhất đến ô thứ n) lớn hơn 1 triệu là

  1. 18

  2. 19

  3. 20

  4. 21

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn Cvì: Bài toán dùng tổng số hạng đầu tiên của một cấp số nhân. Ta có: Vậy nhỏ nhất thỏa yêu cầu bài là 20.

Chọn C vì:

Bài toán dùng tổng  số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.

Ta có:

 

Vậy  nhỏ nhất thỏa yêu cầu bài là 20.

1

Câu hỏi tương tự

Từ một tổ gồm 6 bạn nam và 5 bạn nữ, chọn ngẫu nhiên 5 bạn xếp vào bàn đầu theo những thứ tự khác nhau. Tính xác suất sao cho trong cách xếp trên có đúng 3 bạn nam. Giá trị này gần số nào nhất sau đây...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG