Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose True or False for the statement below: When changing direct speech to reported speech, you always have to go back one tense.

Choose True or False for the statement below:        

When changing direct speech to reported speech, you always have to go back one tense.

  1. TRUE

  2. FALSE

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, không phải lúc nào chúng ta cũng cần lùi một thì. Nên đáp án là FALSE. Đối với trường hợp reporting verb ở hiện tại, tương lai hoặc hiện tại hoàn thành, ta không lùi thì.

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, không phải lúc nào chúng ta cũng cần lùi một thì. Nên đáp án là FALSE. Đối với trường hợp reporting verb ở hiện tại, tương lai hoặc hiện tại hoàn thành, ta không lùi thì.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct reported speech for the statement below: ‘ All the trees were cut down for farmland ,’ Ann said.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG