Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the odd one out:

Choose the odd one out:

  1. town house

  2. country house

  3. apartment

  4. dishwasher

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong các lựa chọn trên, town house (nhà phố), country house (nhà vùng quê), apartment (căn hộ) đều là các loại nhà ở, còn từ dishwasher (máy rửa chén) thì không cùng chủ đề các loại nhà ở nên là từ khác biệt.

Trong các lựa chọn trên, town house (nhà phố), country house (nhà vùng quê), apartment (căn hộ) đều là các loại nhà ở, còn từ dishwasher (máy rửa chén) thì không cùng chủ đề các loại nhà ở nên là từ khác biệt.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the odd one out:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG