Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the odd one out:

Choose the odd one out:

  1. dog

  2. cat

  3. duck

  4. door

M. Mnhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đề bài yêu cầu chọn từ khác biệt với các từ còn lại. Các từ “dog”, “duck”, “door” đều có chứa chữ cái “d”. Riêng phương án “B. cat” không chứa chữ cái “d”. Vì vậy, từ “cat” khác biệt so với các đáp án kia. Do đó, ta chọn B.

Đề bài yêu cầu chọn từ khác biệt với các từ còn lại.

Các từ “dog”, “duck”, “door” đều có chứa chữ cái “d”. Riêng phương án  “B. cat” không chứa  chữ cái “d”. Vì vậy, từ “cat” khác biệt so với các đáp án kia.

Do đó, ta chọn B.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C or D) to complete the following sentence: _____ is a duck.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG