Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct reported speech for the statement below: ‘ Stop the music, ’ my neighbor told us.

Choose the correct reported speech for the statement below:

Stop the music, my neighbor told us.

  1. My neighbor asked us to stop the music.

  2. My neighbor asked to stop the music.

  3. My neighbor asked us stopping the music.

  4. My neighbor asked us stop the music.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với câu yêu cầu, ta sẽ cần Object + TO INFINITIVE, vậy câu A đúng. Hàng xóm yêu cầu chúng tôi tắt nhạc.

Với câu yêu cầu, ta sẽ cần Object + TO INFINITIVE, vậy câu A đúng.

Hàng xóm yêu cầu chúng tôi tắt nhạc.

1

Câu hỏi tương tự

Choose True or False for the statement below: When changing direct speech to reported speech, you always have to go back one tense.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG