Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Many TV viewers want to enjoy the live World Cup, …………. this year’s season is not going to be shown on TV because of the copyright.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

Many TV viewers want to enjoy the live World Cup, …………. this year’s season is not going to be shown on TV because of the copyright.

  1. so

  2. for

  3. but

  4. or

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những liên từ trên có nghĩa như sau: A. so – vì vậy B. for – vì C. but– nhưng D. or – hoặc Trong các đáp án chỉ có đáp án C là phù hợp nhất về nghĩa và ngữ pháp. Do đó, ta chọn câu C. Dịch: Nhiều người xem đài muốn tận hưởng kỳ World Cup được phát sóng trực tiếp, nhưng mùa giải năm này lại sắp không được trình chiếu lên ti-vi vì bản quyền.

Những liên từ trên có nghĩa như sau:

A. so – vì vậy

B. for – vì

C. but– nhưng

D. or – hoặc  

Trong các đáp án chỉ có đáp án C là phù hợp nhất về nghĩa và ngữ pháp. Do đó, ta chọn câu C.

Dịch: Nhiều người xem đài muốn tận hưởng kỳ World Cup được phát sóng trực tiếp, nhưng mùa giải năm này lại sắp không được trình chiếu lên ti-vi vì bản quyền.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best item among A, B, C or D to complete the sentences. Millions of children the world enjoy the show. A. all B. in C. around C. over

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG