Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: …………….more exercise, or you’ll get obese.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

…………….more exercise, or you’ll get obese.  

  1. Doing

  2. Do

  3. Does

  4. Did

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu trên bắt đầu bằng một động từ và không có dấu chấm hỏi cuối câu. Đây là mệnh lệnh cách, dùng để yêu cầu hay sai khiến người khác làm theo. Vì câu mang ý mệnh lệnh khẳng định, ta dùng động từ nguyên mẫu không “to” đặt đầu câu. Các dạng ngữ pháp trong phần đáp án như sau: A. Doing (V-ing) B. Do (Vo) C. Does (V-es) D. Did (V2) Trong các đáp án, chỉ có B đúng. Do đó, ta chọn B. Dịch: Tập thể dục nhiều hơn, không thôi bạn sẽ bị béo phì.

Câu trên bắt đầu bằng một động từ và không có dấu chấm hỏi cuối câu. Đây là mệnh lệnh cách, dùng để yêu cầu hay sai khiến người khác làm theo. Vì câu mang ý mệnh lệnh khẳng định, ta dùng động từ nguyên mẫu không “to” đặt đầu câu.

Các dạng ngữ pháp trong phần đáp án như sau:

A. Doing (V-ing)

B. Do (Vo)

C. Does (V-es)

D. Did (V2)

Trong các đáp án, chỉ có B đúng. Do đó, ta chọn B.

Dịch: Tập thể dục nhiều hơn, không thôi bạn sẽ bị béo phì.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: …………….so much water after the marathon.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG