Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: …………….the ball into our home team’s net.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

…………….the ball into our home team’s net.  

  1. Won’t kick

  2. Didn’t kick

  3. Doesn’t kick

  4. Don’t kick

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu trên bắt đầu bằng một động từ và không có dấu chấm hỏi cuối câu. Đây là mệnh lệnh cách, dùng để yêu cầu hay sai khiến người khác làm theo. Vì câu mang ý mệnh lệnh phủ định, nên ta dùng trợ động từ Do not (viết gọn lại Don’t) đi với động từ nguyên mẫu không “to” đặt đầu câu. Các dạng ngữ pháp trong phần đáp án như sau: A. Won’t kick (Won’t + Vo) B. Didn’t kick (Didn’t+ Vo) C. Doesn’t kick (Doesn’t +Vo) D. Don’t kick (Don’t +Vo) Trong các đáp án, chỉ có D đúng. Do đó, ta chọn D. Dịch: Đừng đá bóng vào lưới đội nhà.

Câu trên bắt đầu bằng một động từ và không có dấu chấm hỏi cuối câu. Đây là mệnh lệnh cách, dùng để yêu cầu hay sai khiến người khác làm theo. Vì câu mang ý mệnh lệnh phủ định, nên ta dùng trợ động từ Do not (viết gọn lại Don’t) đi với động từ nguyên mẫu không “to” đặt đầu câu.

Các dạng ngữ pháp trong phần đáp án như sau:

A. Won’t kick (Won’t + Vo)

B. Didn’t kick (Didn’t+ Vo)

C. Doesn’t kick (Doesn’t +Vo)

D. Don’t kick (Don’t +Vo)

Trong các đáp án, chỉ có D đúng. Do đó, ta chọn D.

Dịch: Đừng đá bóng vào lưới đội nhà.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: …………….so much water after the marathon.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG