Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Vietnamese people often send …………….. to each other during Tet.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

Vietnamese people often send …………….. to each other during Tet.

  1. emails

  2. videos

  3. wishes

  4. luck

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: Đáp án A: email Đáp án B: video Đáp án C: lời chúc Đáp án D: may mắn Trong các đáp án trên, chỉ có đáp án C là phù hợp nhất về nghĩa. Dịch: Người Việt Nam thường gửi nhau những lời chúc trong dịp Tết.

Các từ trên có nghĩa như sau:

Đáp án A: email

Đáp án B: video

Đáp án C: lời chúc

Đáp án D: may mắn

Trong các đáp án trên, chỉ có đáp án C là phù hợp nhất về nghĩa.

Dịch: Người Việt Nam thường gửi nhau những lời chúc trong dịp Tết.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to answer the following question: What phrase doesn’t belong in the following group?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG