Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: The weather in Da Lat is ……………………in Ho Chi Minh City.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

The weather in Da Lat is ……………………in Ho Chi Minh City.

  1. hotter than

  2. cooler

  3. hotter

  4. cooler than

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

So sánh hơn giữa hai người, hai sự vật, hay hai sự việc, với tính từ ngắn, ta thêm -er vào cuối tính từ, và phải thêm từ than phía sau tính từ. Câu trên có nghĩa là “Thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh.”

So sánh hơn giữa hai người, hai sự vật, hay hai sự việc, với tính từ ngắn, ta thêm -er vào cuối tính từ, và phải thêm từ than phía sau tính từ.

Câu trên có nghĩa là “Thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh.”

1

Câu hỏi tương tự

Make questions with What and write the answers using suggestions. the depth of the lake/ about five meters

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG