Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the conversation : Jenny: What would you like to eat – bread or fried rice?" Tom: I_______ fried rice.

Choose the correct option to fill in the blank of the conversation

Jenny: What would you like to eat – bread or fried rice?"

Tom:  I_______ fried rice.

  1. will have

  2. will had

  3. will has

  4. will be

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào câu hỏi, ta thấy là Jenny hỏi Tom muốn ăn món gì. Tom quyết định ngay lập tức sẽ ăn cơm chiên sau khi Jenny hỏi. Câu trả lời của Tom tương ứng với một trong những cách dùng của thì tương lai đơn đó là để diễn tả một quyết định đột xuất xảy ra ngay lúc nói. Ta có công thức của thì tương lai đơn là: S + will/ shall + V (nguyên thể) Do đó chỉ có “A. will have” là đáp án đúng Dịch: Jenny: Bạn muốn ăn gì - bánh mì hay cơm chiên? Tom: Mình sẽ ăn cơm chiên.

Dựa vào câu hỏi, ta thấy là Jenny hỏi Tom muốn ăn món gì. Tom quyết định ngay lập tức sẽ ăn cơm chiên sau khi Jenny hỏi. Câu trả lời của Tom tương ứng với một trong những cách dùng của thì tương lai đơn đó là để diễn tả một quyết định đột xuất xảy ra ngay lúc nói.

Ta có công thức của thì tương lai đơn là:

S + will/ shall + V (nguyên thể)

Do đó chỉ có “A. will have” là đáp án đúng

Dịch:

Jenny: Bạn muốn ăn gì - bánh mì hay cơm chiên?

Tom: Mình sẽ ăn cơm chiên.

1

Câu hỏi tương tự

Write the sentences with WILL, using the given words or phrases. I /not have/ a birthday party/ this year.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG