Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: __________ Internet has changed the way we communicate with each other.

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: 

__________ Internet has changed the way we communicate with each other.
 

  1. Ø

  2. a

  3. an

  4. the

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Internet đã thay đổi cách mà chúng ta giao tiếp với nhau. “Internet” là danh từ chỉ một vật đặc trưng mọi người đều biết đến. Do vậy, ta phải thêm mạo từ “the” ở trước danh từ này. Do đó đáp án là D.

Internet đã thay đổi cách mà chúng ta giao tiếp với nhau.

“Internet” là danh từ chỉ một vật đặc trưng mọi người đều biết đến. Do vậy, ta phải thêm mạo từ “the” ở trước danh từ này. 

Do đó đáp án là D.
 

1

Câu hỏi tương tự

__________ Chiswell Street is located in the heart of the city of London.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG