Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: VTV was used to be named as Central ……………..

Choose the correct option to complete the following sentence:

VTV was used to be named as Central ……………..

  1. Broadcast

  2. Television

  3. Radio

  4. Report

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. Broadcast – Buổi phát sóng B. Television – Đài truyền hình C. Radio – Đài phát thanh D. Report – Bản báo cáo Trong các đáp án, chỉ có B phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn B. Dịch: Kênh VTV đã từng được đặt tên là Đài Truyền hình Trung Ương.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. Broadcast – Buổi phát sóng

B. Television – Đài truyền hình

C. Radio – Đài phát thanh

D. Report – Bản báo cáo

Trong các đáp án, chỉ có B phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn B.

Dịch: Kênh VTV đã từng được đặt tên là Đài Truyền hình Trung Ương.  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: My children enjoy watching Doraemon, a famous ………….used to be shown on TV.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG