Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: Peach blossoms are used to decorate the house on Tet holiday because________.

Choose the correct option to complete the following sentence:

Peach blossoms are used to decorate the house on Tet holiday because________.

  1. they are not expensive.

  2. the flowers are yellow.

  3. tradition states that their red flowers will bring good luck in the upcoming year.

  4. a peach blossom has magical powers.

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu trên có nghĩa là “Hoa đào được sử dụng để trang trí nhà cửa ngày Tết vì…” Câu trả lời phải là “Truyền thống chỉ ra rằng hoa màu đỏ sẽ mang lại may mắn trong năm mới.” Câu C là đáp án đúng. Câu A nghĩa là “vì chúng không đắt tiền.”, câu B nghĩa là “vì hoa có màu vàng.”, câu D nghĩa là “một bông hoa đào có sức mạnh thần kỳ.”

Câu trên có nghĩa là “Hoa đào được sử dụng để trang trí nhà cửa ngày Tết vì…”  Câu trả lời phải là “Truyền thống chỉ ra rằng hoa màu đỏ sẽ mang lại may mắn trong năm mới.” Câu C là đáp án đúng.

Câu A nghĩa là “vì chúng không đắt tiền.”, câu B nghĩa là “vì hoa có màu vàng.”, câu D nghĩa là “một bông hoa đào có sức mạnh thần kỳ.”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to answer the following question: What phrase doesn’t belong in the following group?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG