Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: My family attended a …………….last weekend to test our general knowledge.

Choose the correct option to complete the following sentence:

My family attended a …………….last weekend to test our general knowledge.

  1. sitcom

  2. arts show

  3. drama

  4. quiz show

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. sitcom- truyền hình hài kịch B. arts show – buổi biểu diễn nghệ thuật C. drama – vở kịch D. quiz show – truyền hình đố vui Trong các đáp án, chỉ có D phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn D. Dịch: Gia đình tôi đã tham gia một buổi truyền hình đố vui vào cuối tuần qua để kiểm tra kiến thức phổ thông.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. sitcom- truyền hình hài kịch

B. arts show – buổi biểu diễn nghệ thuật

C. drama – vở kịch

D. quiz show – truyền hình đố vui

Trong các đáp án, chỉ có D phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn D.

Dịch: Gia đình tôi đã tham gia một buổi truyền hình đố vui vào cuối tuần qua để kiểm tra kiến thức phổ thông.      

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: I love watching ____________ shows. They always make my laugh.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG