Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: My children enjoy watching Doraemon, a famous ………….used to be shown on TV.

Choose the correct option to complete the following sentence:

My children enjoy watching Doraemon, a famous ………….used to be shown on TV.

  1. cartoon

  2. documentary

  3. news report

  4. action film

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. cartoon – phim hoạt hình B. documentary – phim tài liệu C. news report – bản tin D. action film – phim hành động Trong các đáp án, chỉ có A phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn A. Dịch: Mấy đứa con của tôi thích xem Doraemon, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng đã từng được chiếu trên ti-vi.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. cartoon – phim hoạt hình

B. documentary – phim tài liệu

C. news report – bản tin

D. action film – phim hành động

Trong các đáp án, chỉ có A phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn A.

Dịch: Mấy đứa con của tôi thích xem Doraemon, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng đã từng được chiếu trên ti-vi.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: Are you ready to ………. to VOV3 on the radio right now?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG