Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: ________ must have a degree, work experience, and a year of practical training before they can design their own buildings.

Choose the correct option to complete the following sentence:

________ must have a degree, work experience, and a year of practical training before they can design their own buildings.

  1. Builders

  2. Designers

  3. Architects

  4. Construction engineers

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu trên có nghĩa là:” ______ phải có bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và một năm đào tạo thực tế trước khi họ có thể thiết kế các tòa nhà của riêng mình.” Builders là thợ xây dựng. Designers là nhà thiết kế. Architects là kiến trúc sư. Construction engineers là kỹ sư công trình. Kiến ​​trúc sư là người có kế hoạch, thiết kế và đánh giá việc xây dựng các tòa nhà. Tuy nhiên, họ phải có bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và một năm đào tạo thực tế trước khi họ có thể thiết kế các tòa nhà của riêng mình. Câu C là đáp án đúng.

Câu trên có nghĩa là:” ______ phải có bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và một năm đào tạo thực tế trước khi họ có thể thiết kế các tòa nhà của riêng mình.”

Builders là thợ xây dựng.

Designers là nhà thiết kế.

Architects là kiến trúc sư.

Construction engineers là kỹ sư công trình.

Kiến ​​trúc sư là người có kế hoạch, thiết kế và đánh giá việc xây dựng các tòa nhà. Tuy nhiên, họ phải có bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và một năm đào tạo thực tế trước khi họ có thể thiết kế các tòa nhà của riêng mình. Câu C là đáp án đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that has the same meaning as the first one. Although I took a taxi, I still arrived late for the interview.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG