Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: I don’t want to stand up and turn off the TV. I can use a __________.

Choose the correct option to complete the following sentence: 

I don’t want to stand up and turn off the TV. I can use a __________.

  1. remote

  2. MC

  3. remote control

  4. TV Show

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mình không muốn đứng dậy tắt TV. Mình có thể sử dụng điều khiển từ xa. Đáp án A remote nghĩa là từ xa, chưa đủ từ. Đáp án B MC là người dẫn chương trình, sai. Đáp án D TV show là chương trình truyền hình, sai.

Mình không muốn đứng dậy tắt TV. Mình có thể sử dụng điều khiển từ xa.

Đáp án A remote nghĩa là từ xa, chưa đủ từ.

Đáp án B MC là người dẫn chương trình, sai.

Đáp án D TV show là chương trình truyền hình, sai.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence : The TV programme attracted millions of ______.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG