Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to answer the following question: What phrase doesn’t belong in the following group?

Choose the correct option to answer the following question:

What phrase doesn’t belong in the following group?

  1. decorate the house

  2. do homework 

  3. watch fireworks 

  4. make a wish 

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu trên có nghĩa là ‘Cụm từ nào không thuộc về một nhóm?’ nên câu trả lời phải là “Làm bài tập về nhà”. Câu B là đáp án đúng. Còn câu A nghĩa là “Trang trí nhà cửa”, câu B nghĩa là “Xem pháo hoa”, câu D nghĩa là “Ước nguyện”. Những hoạt động này đều liên quan đến ngày Tết.

Câu trên có nghĩa là ‘Cụm từ nào không thuộc về một nhóm?’ nên câu trả lời phải là “Làm bài tập về nhà”. Câu B là đáp án đúng.

Còn câu A nghĩa là “Trang trí nhà cửa”, câu B nghĩa là “Xem pháo hoa”, câu D nghĩa là “Ước nguyện”. Những hoạt động này đều liên quan đến ngày Tết.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Children usually want to enjoy ……………. display on New Year’s Eve.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG