Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. There are many _____________ in our city. It seems that if people stand on top of it, they can touch the sky.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

 

There are many _____________ in our city. It seems that if people stand on top of it, they can touch the sky.

  1. houseboat

  2. motorhome

  3. skyscraper

  4. palace

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

houseboat : nhà trên thuyền motorhome: nhà lưuđộng skyscraper: nhà chọc trời palace: lâu đài, cung điện Đáp án C là chính xác nhất, các đáp án còn lại đều sai. “Có rất nhiều nhà chọc trời trong thành phố. Khi bạn đứng trên đỉnh nhà, bạn dường như có thể chạm tới bầu trời."

houseboat : nhà trên thuyền

motorhome: nhà lưu động

skyscraper: nhà chọc trời

palace: lâu đài, cung điện

 

Đáp án C là chính xác nhất, các đáp án còn lại đều sai.

 

“Có rất nhiều nhà chọc trời trong thành phố. Khi bạn đứng trên đỉnh nhà, bạn dường như có thể chạm tới bầu trời."

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Drop your dirty clothes in the ______________ and press the button, done.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG