Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. _____________ help people in many aspects. In the future, they will help in hospitals, airports and other public places.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

_____________ help people in many aspects. In the future, they will help in hospitals, airports and other public places.

  1. Wireless TV(s)

  2. Automatic washing machines

  3. Automatic dishwashers

  4. Hi-tech robots

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Người máy công nghệ caogiúp con người trong nhiều lĩnh vực. Trong tương lai, chúng sẽ giúp ích trong các bệnh viện, sân bay và nhiều nơi công cộng khác. Wireless TV(s): TV kết nối mạng không dây Automatic washing machines: máy giặt tự động Automatic dishwashers: máy rửa chén tự động Hi-tech robots: người máy công nghệ cao Đáp án A,B,C đều không hợp lý. Chỉ có hi-tech robots là chính xác nhất.

Người máy công nghệ cao giúp con người trong nhiều lĩnh vực. Trong tương lai, chúng sẽ giúp ích trong các bệnh viện, sân bay và nhiều nơi công cộng khác.

Wireless TV(s): TV kết nối mạng không dây

Automatic washing machines: máy giặt tự động

Automatic dishwashers: máy rửa chén tự động

Hi-tech robots: người máy công nghệ cao

Đáp án A,B,C đều không hợp lý. Chỉ có hi-tech robots là chính xác nhất.

 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Drop your dirty clothes in the ______________ and press the button, done.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG