Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to answer the following question. What kind of house that can move on the road?

Choose the correct option (A, B, C, or D) to answer the following question.

What kind of house that can move on the road?

  1. motorhome

  2. boathouse

  3. UFO

  4. skyscraper

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Loại nhà nào có thể di chuyển được trên đường? Đáp án A motorhome nhà lưuđộng là hợp lý nhất. Đáp án B: boathouse là nhà trên sông nước, sai. Đáp án C: UFO vật thể bay không xác định, sai. Đáp án D: Skyscraper cao ốc (nhà chọc trời), sai.

Loại nhà nào có thể di chuyển được trên đường?

 

Đáp án A motorhome nhà lưu động là hợp lý nhất.

Đáp án B: boathouse là nhà trên sông nước, sai.

Đáp án C: UFO vật thể bay không xác định, sai.

Đáp án D: Skyscraper cao ốc (nhà chọc trời), sai.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. _____________ help people in many aspects. In the future, they will help in hospitals, airports and other public places.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG