Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer to complete the conversation below: A: ___________look after children and old people in the future? B: Yes, they will.

Choose the correct answer to complete the conversation below:

A: ___________look after children and old people in the future?

B: Yes, they will.

  1. Will be able to robots

  2. Will robots be able to 

  3. Will be robots able to

  4. Will robots able to

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có câu trả lời là Yes, they will. Nên câu hỏi sẽ có "will" và do câu hỏi về khả năng trong tương lai nên sẽ dùng cấu trúc " will be able to" Câu hỏi Yes/No với “will be able to” có cấu trúc sau: “Will + Subject + be able to + V(base form)?”. Vậy câu B đúng A: Will robots be able to look after children and old people in the future? B: Yes, they will. Tạm dịch: A: Người máy sẽ có thểchăm sóc trẻ em và người già vào tương lại đúng không? B: Vâng, có thể.

Ta có câu trả lời là Yes, they will. Nên câu hỏi sẽ có "will" và do câu hỏi về khả năng trong tương lai nên sẽ dùng cấu trúc " will be able to"

Câu hỏi Yes/No với “will be able to” có cấu trúc sau: “Will + Subject + be able to + V(base form)?”.

Vậy câu B đúng

A: Will robots be able to look after children and old people in the future?

B: Yes, they will.

Tạm dịch: A: Người máy sẽ có thể chăm sóc trẻ em và người già vào tương lại đúng không?

                 B: Vâng, có thể.

1

Câu hỏi tương tự

Put the words in the correct order to make a sentence: Linda/ could/ Jack/ not/ until/ were/ swim/ they/ 10/ and/ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG