Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D. What room is it in the picture?

Choose the correct answer A, B, C or D.

What room is it in the picture?

  1. living room

  2. bedroom

  3. kitchen

  4. attic

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong hình là hình nhà bếp, nên đáp án sẽ là C “kitchen”.

Trong hình là hình nhà bếp, nên đáp án sẽ là C “kitchen”.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: There is a sofa and a television in my___________.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG